เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2017 ผู้บริหารและฝ่ายขายและการตลาด ร่วมงาน CAMBUILD 2017 ที่ประเทศกัมพูชา ร่วมกับ L.H.K. ผลตอบรับเป็นไปได้ด้วยดี และคาดว่าจะขยายไปยังประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกหลายๆ ประเทศ โดยบริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลล์ จำกัด มุ่งพัฒนาคุณภาพและออกสินค้าใหม่ๆ สู่ตลาดเพื่อขยายตลาดในอนาคต

VISIT-OUR-CLIENT-CAMBODIA-01
VISIT-OUR-CLIENT-CAMBODIA-02
VISIT-OUR-CLIENT-CAMBODIA-04

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.