Showing all 4 results

สวยแกร่ง แข็งแรง ได้มาตรฐาน ติดตั้ง วงกบบาธติค ผลิตจากพีวีซีชนิดพิเศษเช่นเดียวกับบานประตู เพิ่มความหนาของ พีวีซี ให้มีความแข็งแรง คงทน เพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะ และยืดอายุการใช้งานของประตูให้ยาวนานยิ่งขึ้น *สามารถสั่งทำขนาดพิเศษตามความต้องการของลูกค้าได้