วิธีการติดตั้งวงกบและประตูสำเร็จรูป พีวีซี “บาธติค”

ขั้นตอนการเตรียมพื้นที่ ติดตั้งประตูทั้งชุดสำหรับงานก่อสร้างใหม่

แบบโครงไม้เท่าขนาด บานบาธติค (ความกว้าง 7 ซม. , ความสูง 4 ซม)

Bathic-ติดตั้งประตูpvc-01-2

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำโครงไม้เพื่อตั้งเป็นแบบ ในท่ออิฐ เทเอ็นเพื่อให้ได้ช่องว่างไว้สำหรับทำการติดตั้งวงกบ พีวีซี บาธติค โดยกำหนดความกว้าง , ความสูง จากขนาดรอบนอกของบานประตู-พีวีซี บาธติค มาตรฐาน บวกความกว้าง 7 ซม. , ความสูง 4 ซม. ดังนี้

– ขนาดบาน 60×180 ซม. = 67×184 ซม.
– ขนาดบาน 60×200 ซม. = 67×204 ซม.
– ขนาดบาน 70×180 ซม. = 77×184 ซม.
– ขนาดบาน 70×200 ซม. = 77×204 ซม.

Bathic-ติดตั้งประตูpvc-02-2

ติดตั้งแบบโครงไม้ ก่ออิฐเทเอ็น
ขั้นตอนที่ 2 นำแบบโครงไม้ที่จัดทำตามแบบที่ต้องการ ตั้งตามตำแหน่งที่จะทำการติดตั้ง บานพร้อม-วงกบพีวีซี บาธติค โดยเช็คแนวและระดับให้ถูกต้อง แล้วทำการก่ออิฐและเอ็นทับหลังจนเต็มพื้นที่ แล้วทิ้งไว้จนปูนที่เทเอ็น เซ็ทตัว

Bathic-ติดตั้งประตูpvc-03-02

เทเอ็นแล้วทิ้งให้ปูนแห้ง
ขั้นตอนที่ 3  เมื่อทำการก่ออิฐ เทเอ็นเรียบร้อยแล้ว ปล่อยทิ้งไว้เพื่อให้ปูนเซ็ทตัวจนได้ที่ แล้วจึงทำการถอดแบบโครงไม้ออกเพื่อไปใช้ในจุดอื่นต่อไป

Bathic-ติดตั้งประตูpvc-04-02

ถอดแบบโครงไม้ออก
ขั้นตอนที่ 4 เมื่อทำการถอดแบบไม้ออกแล้วก็จะเหลือเป็นพื้นที่ว่าง ไว้สำหรับพร้อมที่จะทำการติดตั้ง วงกบพีวีซี บาธติค

วิธีการประกอบวงกบพีวีซี “บาธติค”

วงกบบาธติคทุกวงจะเป็นรุ่นแยกส่วน 1 ชุด มีทั้งหมด 8 ท่อน คือ ท่อนขาด้านซ้าย – ขวา และท่อนบน พร้อมมีอุปกรณ์ให้ในการประกอบและติดตั้ง
ดังนี้
– เหล็กฉากติดไปกับหัววงกบ 2 ตัว
– เหล็กเส้นขนาด 6 มิล ยาวเท่ากับความกว้างของวงกบ เพื่อยึดขาวงกบ 2 เส้น (ชุบกันสนิม)
– แผ่นเหล็กเพื่อยึดขาวงกบ กับผนังปูนในการตั้งดิ่ง-ฉาก ในการติดตั้ง 7 ตัว

Bathic-ติดตั้งประตูpvc-05

ประกอบวงกบเพื่อทำการติดตั้ง
ขั้นตอนที่ 5 นำวงกบพีวีซี บาธติค ที่จัดส่งมาลักษณะแยกชิ้นส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันและติดตั้งอุปกรณ์ให้ครบ พร้อมที่จะนำไปทำการติดตั้งในจุดที่ทำช่องว่างไว้

ติดตั้งวงกบ พีวีซี บาธติค
ขั้นตอนที่ 6
  นำวงกบ พีวีซี บาธติค ที่ทำการประกอบเข้าด้วยกันเรียบร้อยตามแบบ มาทำการติดตั้งเข้าจุดช่องว่างที่จัดทำไว้ตามขนาดที่กำหนด แล่วบีบเหล็กยึดปูนเข้ากับผนังด้านข้างละ จำนวน 3 จุด (อย่างต่ำ) ด้านคานบน 1 จุด (อย่างต่ำ) เพื่อช่วยยึดความแข็งแรงในการใช้งาน แล้วเช็คดิ่ง และฉาก หรือแนวอื่นๆ ให้ถูกต้อง +- ไม่เกิน 2-3 มิล แล้วยึดจุดเหล็กยึดผนังปูนตายตัว จึงทำการอุดปูนเก็บในช่องว่างโดยรอบวงกบที่เหลืออยู่ให้เรียบร้อย โดยไม่ต้องอุดยัดจนแน่นมาก ให้อุดยันพอประมาณแล้วทิ้งไว้ให้เซ็ทตัว ช่องว่างเคลียในวงกบใรวงกบ ที่จะเตรียมไว้ติดตั้ง บานพีวีซี บาธติค ดังนี้
– บาน 60×180 ซม. เหลือช่องว่าง = 61×181 ซม.
– บาน 70×180 ซม. เหลือช่องว่าง = 71×181 ซม.

ขั้นตอนที่ 7 เมื่อทำการติดตั้งวงกบพีวีซี บาธติคเรียบร้อยแล้ว ก็ทำการฉาบปูนผนังได้ โดยต้องนำกระดาษกาวทำการปิดหน้าวงกบก่อนทุกครั้งเพื่อกันเป็นรอย

ทำการฉาบปูน แต่งรอบวงกบ ด้วยปูนทรายอย่างพิถีพิถันและแต่งผิวผนังให้เรียบร้อย
ข้อควรระวังและข้อเสนอแนะ
– ระวังริ้วรอยขณะแต่งปูนรอบวงกบ
– ควรใช้กระดาษกาวและกระดาษอื่นๆ ปิดรอบวงกบก่อนแต่งปูน

Bathic-ติดตั้งประตูpvc-08-02

ทำการปูกระเบื้อง

ขั้นตอนที่ 8 เมื่อทำการฉาบปูนผนังเรียบร้อยแล้ว งานขั้นต่อไปก็ทำการปูกระเบื้องผนัง และกระเบื้องพื้นจนเรียบร้อยตามที่ต้องการ

ขั้นตอนที่ 9 เป็นขั้นตอนสุดท้าย เมื่องานทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้ว จึงนำบานประตูห้องน้ำ พีวีซี บาธติค ติดตั้ง
9.1 ติดตั้งบานพับ (ใช้ตะปูเกลียวแบบเกลียวตลอด) วางวงกบและบานประตูบนพื้นที่เรียบ ใช้สว่านเจาะตามตำแหน่งรูบานพับโดยไม่ต้องบากทั้งประตูและวงกบ ขันตะปูเกลียวให้แน่นพอดี
9.2 อัดพุกตรงช่องบังใบ
9.3 ติดตั้งลูกบิด
– กำหนดตำแหน่ง แล้วใช้สว่านไฟฟ้าเจาะ (อาจใช้ดอกสว่านขนาดเล็กหรือดอกสว่านเจาะลูกบิดโดยเฉพาะก็ได้)
– ด้านสลักลูกบิด ให้บากขอบประตูเพ่อฝังหน้าแปลน
ข้อควรระวัง

– ห้ามใช้ฆ้อนตอกสิ่วเพื่อเจาะรู
– ไม่ควรใช้สว่านมือและสว่านวงเวียน

ติดตั้งประตูห้องน้ำพีวีซี บาธติค เรียบร้อยแล้ว ไม่ควรแกะพลาสติกที่หุ้มบานออก ถ้ายังไม่ใช้งานถ้าบานสกปรกให้ใช้น้ำล้างตามปกติ
หมายเหตุ* กรณีมีปัญหาไม่เข้าใจในส่วนใดหรือมีปัญหาในการติดตั้งหรือตัวบานมีปัญหา โทร. 063-2070678

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.