วิธีการติดตั้งผนังสำเร็จรูป พีวีซี “บาธติค”

1.แบ่งระยะความกว้างของแต่ละห้องให้เท่าๆ กันหรือตามระยะแบบที่กำหนด
2.วัดความลึกของผนังตามแบบที่กำหนด
3.เช็คระยะความสูงของห้องที่ต้องการ โดยหาจุดที่ต่ำสุดของระดับพื้นกระเบื้องเป็นเกณฑ์
4.ติดตั้งตัวยู ยึดพื้นผนัง ให้อยู่ในตำแหน่งจากขอบบนและขอบล่าง ประมาณ 20 ซม. พร้อมเจาะยึดตัวยูทั้งหมด
5.เช็คระดับพื้นกระเบื้องเพื่อที่จะได้ทำการตัดขากลม ที่จะใช้กับผนังความลึกทุกแผง
6.ติดตั้งผนังความลึกที่จะติดตั้งทั้งหมดเข้ากับผนังกระเบื้อง พร้อมยึดตัวยูและขากลมให้เรียบร้อย
7.เริ่มยึดผนังด้านข้างโดยเริ่มจากด้านที่ติดตั้งบานพับก่อนเป็นหลัก พร้อมขาตั้ง
8.ติดตั้งผนังตรงกลางระหว่างห้องเข้ากับผนังความลึก โดยใช้ตัวยูยึดและให้มีช่องห่างจากผนังด้านบานพับถึงผนังกลางโดยประมาณ 70.8 ซม. (ในกรณีใส่บานประตู 70 ซม.) เป็นมาตรฐานโดยเหลือผนังสุดท้ายของห้องเอาไว้ติดตั้งท้ายสุด
9.ใส่บานพับบานแรก หลังจากนั้นให้ยึดเฟรมเข้ากับผนัง
10.หลังจากใส่ประตูห้องแรกจะได้ระยะความสูงของแผงถัดไป ให้ทำการตัดขากลมมารับผนังกลางถัดไป พร้อมยึดเฟรมด้วยรีเวสโดยให้ระยะห่างพอประตูเปิดปิดได้
11.หลังจากนั้นให้ทำตามข้อ 9-10 จนกว่าจะครบทุกห้อง
12.เริ่มยึดขากลม ตั้งแต่ห้องแรกจนถึงห้องสุดท้าย
13.ทำการตัดแผงห้องสุดท้ายตามขนาดที่เหลือพร้อมติดตั้งโดยตัวยูยึดผนัง
14.ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบตามมาตรฐานทั้งหมดให้เรียบร้อย เป็นลำดับสุดท้าย

bathic-how-to-install-pvc-partitions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.