รูปโรงงานสุวิทวงศ์ บริษัท บาธติค

COMPANY PROFILE : BATHIC

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด (บาธติค) เริ่มต้นธุรกิจพีวีซีภายใต้แบรนด์ “บาธติค” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 โดยมุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์พีวีซีสำเร็จรูปอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานเป็นหลัก

จนกระทั่งปี พ.ศ. 2531 บาธติคได้รับรางวัลชนะเลิศ สาขาวัสดุน่าสนใจดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป์ นับเป็นความภาคภูมิใจของบาธติค และถือเป็นรางวัลการันตี ถึงคุณภาพของประตูพีวีซี วงกบพีวีซีและผนังสำเร็จรูปอีกด้วย  ทุกประสบการณ์ที่ผ่านมานับเป็นหนึ่งบทพิสูจน์แห่งคุณภาพและความภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์พีวีซีของบาธติค ซึ่งทำให้บาธติคได้มีโอกาสดูแลลูกค้าทุกท่าน ทั้งในส่วนภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศมานานกว่า 30 ปี

วิสัยทัศน์   

บาธติคจะเป็น 1 ใน 4 ของผู้ผลิตและจำหน่ายประตู วงกบ และผนังห้องน้ำสำเร็จรูป ของอุตสาหกรรมพีวีซีในอาเซียน

พันธกิจ 

มุ่งผลิตสินค้าที่มีคุณภาพออกสู่ตลาด พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพของการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดอยู่เสมอ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ให้ความสำคัญกับการส่งมอบสินค้าด้วยการบริการที่รวดเร็ว พร้อมทั้งบริการหลังการขายที่ดี ใส่ใจคุณภาพชีวิตของพนักงานและลูกค้าด้วยกระบวนการในการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย 

ยอดขาย 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2022

CERTIFICATES

ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานสากลและประสบการณ์อันยาวนานในธุรกิจประตูพีวีซี การรักษามาตรฐานการผลิตและคุณภาพการใช้งานที่ทนทาน จนเป็นที่ยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานราชการ โรงพยาบาล สถานศึกษา โรงงานอุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ผลิตภัณฑ์พีวีซีของบาธติค ได้ผ่านการรับรองการผลิตตามมาตรฐาน มอก. 1013-2533
หนึ่งเหตุผลที่ทำให้ผู้บริโภคทุกท่านมั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของบาธติค

บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศประจำปี 2531
สาขาวัสดุน่าสนใจดีเด่น จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
The Association of Siamese Architects under Royal Patronage (ASA)